Fisketid

Fiske er tillatt fra 1.juni til 31. august kl. 24.00

Nedenfor Stabburselv bru er fiske etter sjøørret tillatt t.o.m 14. september kl. 24.00

Tillatelse til fiske

Fiske er tillatt i fiskesonene med gyldig fiskekort utstedt av Stabbursdalen elveeierlag eller etteravtale.

Fiskeredskap

Fiske er tillatt med stang. Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark uten søkke, sluk, spinner og wobbler. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
Etter 21. juli er det bare tillatt med flue.
Fiske med reke er forbudt.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken lett kan krøkes.
Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.
Krav om utsetting av fisk

Sjørøye er fredet. All sjørøye skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget.
Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret mindre enn 30 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget.

Fangstoppgave

Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst til rettighetshaver. Fiskere skal fylle ut fangstoppgave på fiskekortet og levere til utstederen av fisketillatelsen etter avsluttet fiske.

Desinfisering av utstyr

På grunn av smittefaren for lakseparasitten gyrodactylus salaris er det en del tiltak som gjelder:

Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.

Desinfisering utføres på utsalgsstedet
Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
Attest for tilfredstillende desinfeksjon av fiskeredskap m. m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og kunne forevises for fiskeoppsyn eller annen kontrollmyndighet.

Begrensninger i fisket

- I tidsrommet 01.06 – 09.08 er det kvotebegrensning for den enkelte fisker, på inntil 3 laks med størrelse på 80 cm eller lengere.
- I tidsrommet fra 10. august – fiskesesongens slutt skal all laks på 80 cm eller lengere gjenutsettes i elva.