Rød sone er for den nedre delen av elva

elvemunning250x64

 

aldesavvon2

 

Fiskesonen med parseller langs gårdene.

Sonen har følgende plasser: Øvrenes, Gussasavvon, Bakkely

Kart over rød sone

Kart over brukulpen

Kart over Øvrenes-Snekkernes-Bakkely-Ravra

Kart over alle soner

Døgnkort koster kr.430 .-

 

nedre elv