Grønn sone gjelder for Lombola

Lombolabt 

 

HanssagohpisGrønn sone- Lombola er den øverste sonen og har tradisjonelt vært et viktig resursområde for lokalbefolkningen. Fisket her er en blanding av laks, røye, gjedde og ørret.

Gjedda her kan være stor og den største ørreten som er tatt her var ca 15 kilo.

Pris kr. 150.- pr. døgn

 

 

 

 

 

 Kart over Lombola

Kart over alle soner